Sửa / Hủy đặt chỗ - Selegendhotel
Menu
Menu
thaibinhseed

Sửa / Hủy đặt chỗ

Khi bạn đặt phòng khách sạn trên website: http://selegendhotel.com.vn/ và muốn hủy phòng, hãy gọi vào Hotline của khách sạn: 0227 657 8899 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho bạn.

– Trong trường hợp khách quan do thiên tai, dịch bệnh nếu khách hàng muốn hủy phòng, bộ phận phụ trách sẽ có trách nhiệm liên lạc với khách hàng để thống nhất phương án giải quyết.